1.     Riigikogu koalitsiooni erakonnad tahavad läbi suruda kooseluseadust, hoolimata rahva tahtest ja spetsialistide nõuannetest. Seda juba 9. oktoobril! See on ebademokraatlik.
Rahvaarvamus TNS Emori üle-eestilise küsitluse põhjal
2.     Perekond on ühiskonna alustala. Selle meelevaldne ümbertõlgendamine ja ebamäärasemaks muutmine kahjustab terve perekonna mudelit, mis on Eesti ühiskonnas niigi nõrk. Seaduseandjad võiksid tegeleda perekonna tugevamaks muutmisega, nt perekonnaõpetus koolides, lapsevanemate ja paaride suhtenõustamine jms.
3.     Kooseluseadust ei ole vaja mehe ja naise vahelise kooselu registreerimise jaoks, sest see on peaaegu samaväärne abieluga. See ei kaitse kuidagi vabas kooselus elavaid paare ega nende lapsi, vaid hoopis koormab mõttetult Eesti õigussüsteemi.
Postimehe artikkel:
4.     Homoseksuaalset käitumist ei saa pidada sünnipäraseks eelduseks. In